VIP KOÇLUK

Arzu edilen hedefe, performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ve VİP arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kendi belirledikleri sonuçlara ulaştırmak için yetkinliklerini artıran, kendi yönetimlerinde geliştiren ve cesaretlendiren ortam ve koşulları yaratan bir eylemdir.


VİP Koçu olarak bugüne kadar kimlere hizmet verdiniz?

Global şirketlerin üst düzey yöneticileri, siyasi liderler, komutanlar, bürokratlar, ülkemize dönemsel çalışmaya gelen yabancı yöneticiler, şirket sahipleri  vb. 

Diğer yöntemlerden farkı nedir?

VİP geçmişi ile ilgili çözemediği problemler için terapiste/ psikoloğa, şimdisi ve geleceği ile ilgili kendince engelleri varsa bu engeller aşmak için koça gelir. Koçluk, danışmanlıkta olduğu gibi tavsiye veya önceden hazırlanmış hazır bilgi sunmaz.

VİP Koçu cevaplara önceden sahip değildir ve doğrudan hazır çözüm sunmaz. Koç çözümü kendi kendinize bulmanızı ve belli yöntemler kullanarak bu yaklaşımın sizde bir alışkanlık hale gelmesini sağlar.

VİPler Neden VİP Koçluğu Hizmeti Satın Alırlar?

• VİP ler öncelikle ellerindeki zaman vb kaynakları en etkin şekilde kullanmak istedikleri ve spesifik bir konuda gizlilik çerçevesinde birebir nokta atışı çalışmak istedikleri için bu hizmeti tercih ediyorlar.

• Kendilerine ve değerlerine uygun olumlu iz bırakan imajlarını keşfetmek, kendilerine özgün iz bırakan liderlik tarzlarını keşfetmek, güven oluşturmak, özgüven artırmak, saygınlıklarını ve güvenilirliklerini artırmak/ korumak, itibarlarını yönetmek, verimli çalışmak, yetkinliklerini ve performanslarını arttırmak, yeteneklerini keşfetmek, motivasyonlarını yükseltmek, karar vermek, iş ve özel hayatındaki dengeyi sağlamak, zaman vb kaynaklarını verimli kullanmak,  hayallerini erişebilir hedef haline getirmek ve bu hedefe erişimi kolaylaştırmak için VIP  koçluk hizmetleri satın alırlar.

• VIP Koçluk, ataması yeni yapılmış veya yapılacak ve farklı bir kültür ve bölge içinde çalışmaya başlayan Büyükelçi, Yabancı Yönetici vb VIP in koçluk almasıyla bölge ve kültürle hızlı bir şekilde uyum yakalayıp değer katmaları uyum ile ilgili olası risklerin minimize edilmesi için faydalı oluyor.

Ülkenin Kazanımları;

• Özgüveni, motivasyonu ve morali daha yüksek, verimliliği sürekli artan, yaptığı işin bilincinde, güven oluşturmuş, üretkenliği artmış ülkemin akibetine yön veren önderler ve karar vericiler.

• Yaratıcılığın ve özgünlüğün artması

• Önderler/karar vericiler arası işbirliğinin ve paylaşımın artması

• Yapıcı geribildirimlerin artması

• Olumluluk içeren haberlerin artması

• Güven Ortamının Oluşması

MetrixGlobal LLC tarafından, Strateji ve Teknoloji Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Booz Allen Hamilton firmasında yapılan bir maliyet etkinlik analizinde koçluğuna yatırılan her 1 Amerikan Dolarının 7.90 Amerikan doları olarak geri döndüğü tespit edilmiştir.

VIP Koçluk Hizmetinden VIP nin Kazanımları:

• Şu anda değişen ve gelecekte değişecek olan dinamiklere hazır hale gelmesi

• Rekabet ortamı içerisinde sürekli değişen şartlarda yolunu bulması

• Hedeflerine kolayca ulaşması ve önlerine çıkan engelleri aşma yollarını keşfetmesi

• Kendilerini ve başkalarını harekete geçiren stratejileri bulması

• Sorumluluk alanında kuvvetli ve gelişime açık olan yönlerini belirlemesi

• Bulundukları pozisyonda daha başarılı olması, iş performansının artması

• Kendi değerleri ve inançları ile uyumlu çalışma ortamı yaratarak, bu değerlere uygun eylem içinde olması sonucu motivasyonunun artırması

• Gelecekte olmak istedikleri yere ve hedeflerine daha fazla odaklanabilmesi

• Çalışanlarının performanslarını artırmak adına daha etkin liderlik yapabilmek için mevcut olan becerilerini geliştirmesi

• İçsel motivasyondan yararlanarak daha verimli ve yaratıcı çalışmalarını açığa çıkarması

• Kişisel farkındalıklarını artırması

• Özgüven ve öz disiplin kazanması

• Yönetim tarzlarını keşfetmesi ve iyileştirmesi

• Daha iyi ve daha etkin kararlar alması ve uygulama yeteneklerini geliştirilmesi,

• Alternatifler arası seçim yapabilmesi

• Bireysel hedeflerinin ülkenin hedefleri ve stratejileriyle bütünleştirilmesi konusunda çözüm araması

• Etkin karar alma, motivasyon, ekip yönetimi, liderlik, değişim yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, önceliklendirme vb yetkinlikleri esnetmesi

• Farklı bakış açılarını keşfetmesi, farklı insan profilleri ile daha etkin biçimde çalışması

• Güven oluşturma konusunda etkinliğini artırması

• Başkalarının üzerindeki etkilerini anlaması ve bu etkileri yönetmesi

• Değerli çalışanlarını bünye içinde tutması

• İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlayarak, kaliteli ve dengeli yaşam sürmesi

• İç engellerin neler olduğunu tanıması ve kaygılarının üstesinden gelmesi

• Kendi yaşamlarını gözden geçirmesi ve ders çıkarması.

VIP Koçluk Hizmetini daha iyi anlamak adına  süreç ile ile ilgili bize başka neler söylersiniz?

VIP Koçluk sürecinde gizlilik esastır. Öncelikle gizlilik anlaşması yapılır. Tüm süreçte yönetim VIPin elindedir.  VIP Koçu olarak benim görevim VIP ye hedef odaklı yol arkadaşlığı yapmaktır. VIP in yapısına uygun teknik ve yöntemlerle VIP yi  harekete geçirir, varolan ama farkında olunmayan potansiyeli keşfedip açığa çıkarmasını sağlar, sorumluluk almaya özendirir ve tüm süreçte gelişmeleri birlikte izler kendisine güvenmesi konusunda katkı sağlarım. Değer ve inançlarıyla uyumlu, huzurlu bir yaşam sürmesine yardımcı olacak hedefler saptamasına ve bu hedeflere doğru yürüyecek yolu kurmasında ona eşlik ederim. Genelde VIPler görevleri gereği yalnızlaştırılmıştır. Profesyonel bir VIP koçu olarak siyasetçinin tüm süreç boyunca pek çok farklı konuyu gizlilik prensipleri dahilinde, ICF‘in Koçluk ve Mentorluk ile ilgili ortak uygulama  ve etik kurallarına uyarak paylaşabilecekleri,  güvenilir yol arkadaşı, destekçi ve ses yansıtıcısı olurum. VIP kendisi ile ilgili farkındalığı artırırken koçluk sürecinde farkında olmadan gelişir.

Süre VIPin beklentilerine ve isteklerine göre değişir. Ortalama 3 ay – 12 aydır. Koçluk çalışması başlamadan önce VIP ile beklentiler netleştirilir.  Bulunulan yerden hedeflenen yere gelindiğinde süreç sona erer. Görüşmelerin içeriği tamamen VIP ve VIP koçu arasındadır. VIP ile koçu arasındaki görüşmeler kayda alınamaz ve paylaşılamaz. Güvenin oluşması için ilk seans yüzyüze çalışmada fayda var. Türkiye’nin genelinde ve yurtdışında yerleşik  çalıştığım VIPler var. Sık sık Ankara ya gelme imkanı olamayan VIPlerle bir iki seanstan sonra rahatlıkla internet ortamında süreci devam ettiriyoruz.

VIP Koçuyla çalışmaya başladıktan sonra bende neler değişir?

• Kendinizle ilgili farkındalık yaratırsınız.

• Hedeflerinizi daha kolay, etkin bir şekilde belirler ve bu hedeflere ulaşmak için yol haritanızı çıkarırsınız . Sonunda da ulaşırsınız.

• Kaynaklarınızı daha etkin kullanmaya başlarsınız.

• Öz disiplin sağlarsınız.

• Önceliklerinizi belirlersiniz.

• Ertelemeyi bırakırsınız.

• Etkili adımları atmaya hemen başlarsınız.

• Hatalarınızdan ders çıkarır, sürekli öğrenerek performansını artırırsınız.

• İş ve özel yaşam dengenizi kurarsınız

• Yaşamınızın özgün lideri siz olursunuz.

VIP’lere neler tavsiye edersiniz?

Ben birçok kitapta bulabilecekleri imaj, beden dili, temsil veya aday görüşmelerini nasıl yönetecekleri vb konularda tavsiyede bulunmayacağım. Bu tavsiyeleri çok genel, sığ ve kişiye özgün bulmuyorum. Benim sadece bizi temsil eden veya edecek VIPlere değil, ülkemin gelişimine katkıda bulunan herkese birkaç tavsiyem var. Tavsiye şeklinde olmasa da görüş ve isteklerimi ‘Günlerden Handan’ kitabımda okurla paylaştım. Handan gülen, gülümseten, gülücük, neşe demek. Ben de bu kitabı barış ve birlik içinde yaşayacağımız gülen günlerimiz olması umuduyla yazdım. Birçok ülkede yaşadım, okudum ve çalıştım. Kendimi ülkemin sürekli gelişimine adadım. Ülkem üstüne ülke tanımam. Keşke ülkemizin ve elimizdeki kaynakların kıymetini daha çok bilsek. Eminim ki elimizdeki güçlü kaynakların farkına varıp gelişmeye açık alanlarımız üzerinde biraz çalışırsak bizi kimse tutamaz.

• “Bir Türk Dünyaya Bedel İki Türk birbirinizi mahveder.” sözünü ortadan kaldıralım. Bu da birbirimize güvenmekten, birlik olmaktan ve dayanışmadan geçer. Birbirimizin açığını arayıp ortaya dökmek yerine dinimizin de bize emrettiği gibi ayıpları birbirimizden güç alarak ve bir olarak ortadan kaldırmaya uğraşalım ve bu süreçte dışarıya karşı örtelim.

• Başka ülkelere özenmekten vazgeçip kendimizi sevip güvenip rol model bir ülke olmayı hedefleyelim.

• İmalı, dolaylı ifadelerden vazgeçip net, açık, direkt iletişim kuralım.

• Egomuzu iyi yönetmeyi öğrenelim. Mevkimize, ünvanımıza sunulan saygı, sevgi gerçek değildir. Ne oldum delisi olmayalım.  Gerçek saygı ve sevgi her davranışının altında iyi niyet olan, iç sesiyle kararlı hareket eden, yüreğini her attığı adıma yansıtana sunulur, bu sevgi ve saygı kalıcı olandır.

• Önümüze çıkacak çakıl taşlarına odaklanmak, kaygıyla hareket etmek, olmayana odaklanmak yerine hayatın akışına, yaradana, iletişim kurduğumuz insanlara ve kendimize güvenerek gözümüzü varmak istediğimiz hedefe yaslıyarak olumluda kalarak hareket edelim.

• Yıkıcı geribildirimlerden vazgeçerek, ötekinin yaptığını yermek yerine ülkemizin bütününü ve gelişimini  temel alarak  yapılanları daha öteye taşımak için birbirimize yapıcı geribildirimlerde bulunalım.

• Özür dilemeye başlayalım. Özür dileyebilen insan erdemlidir. Sanki bazıları için özür dilemek gururundan onurundan ödün vermek anlamına geliyor. Sanki etinden et koparıyorlar. Bilakis özür dileyebilen insan her zaman ötekilerin gözünde yücelir.

• Ülkemdeki iş adamlarına ve liderlerine baktığımda diğer ülke liderlerine kıyasla gelişime daha az bütçe ayırdıklarını görüyorum. Bir yabancı lideri işe aldığımda bana yöneltilen soru gelişimim için ne kadar bütçe ayrılıyor sorusu iken Türk liderler gelişime ve eğitime hevesle yaklaşmıyor. Sürekli gelişimi bir değer kabul ederek profesyonel öğrenci zihniyetinde hareket etmeliyiz. Her eve,  her kuruma, her insana bir klavuz lazımdır. Gelişmek ayıp değil gelişmeyi red etmek ayıptır.

• Körü körüne taraf olmayalım. Yiğidin hakkını her zaman yiğide verelim. Gelişmeye açık olana cesaretle yaklaşıp daha iyi olması için yapıcı geribildirimlerde bulunalım.

• Sonunu düşünen lider olamaz.

http://www.businessankara.com/is-hayati-hakkinda/ozel-haber-siyaset-koclugu.html