Tez

THE IMPACT OF ROSENBERG’S NONVIOLENT COMMUNICATION APPROACH ON PEACE EDUCATION

Bu tez, sosyal, ekonomik, politik, teknolojik, bilimsel, hukuksal ve çevresel açıdan bakıldığında şiddetin olmadığı, barışcıl ve şefkatli bir dünyanın hayaliyle gerçekleşti. Bu tez, sade, pratik ve sürdürülebilir olduğu iddia edilen Rosenberg’in Şiddetsiz İletişim yaklaşımının barış eğitimine kişisel düzeydeki etkisinden uluslararası düzeydeki etkisine kadar araştırıp sunuyor. Bu tez, barışa ve sosyal dönüşüme katkı sunmayı amaç edinmiş çatışma dönüşüm uzmanları, barış işçileri, barış eğitimcileri, uluslararası arabulucular vb uzmanların sürekli gelişimine hizmet edebilir. Şiddetsiz İletişim yaklaşımının katkısı anlamak için bu tez öncelikle, var olan kaynakları inceleyerek Şiddetsiz İletişim yaklaşımın barış eğitimi üzerindeki potansiyel etkisini sunuyor. Sonrasında, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi’nin Barış ve Çalışma Çalışmaları dersinde, Şiddetsiz İletişim eğitimi alan, dokuz farklı ülkeden gelen 3. ve 4. sınıf Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi öğrencileriyle gerçekleşmiş saha çalışmasının analizini ve bulgularını sunuyor. Tez sonuçları Rosenberg’in şiddetsiz iletişim yaklaşımının barış eğitimine etkisinin olumlu olduğunu göstermektedir.