Stratejik Yönetimle Kurumsal Danışmanlık

I
KOB
İ’lere Büyüme Stratejileri

Rakipler arasından sıyrılarak farkını ortaya koymak, pazarlık gücünü artırmak, özgün ve çevik olmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin potansiyelini birlikte keşfedip, potansiyeli performansa, performansı karlılığa dönüştürüyoruz.

 • Yurt dışında yeni pazarlara girerek kısa vadede karlılığını güvence altına almayı,
 • Yurt içi ve yurt dışı müşteri portföyünü genişleterek kısa ve orta vadede istikrarlı büyümeyi,
 • Mevcut kaynaklarını verimli kullanarak karlılığını arttırmayı

hedefleyen KOBİ’leri yapılandırıyoruz.

Büyüme Stratejileri ve Çözümleri

 • KOBİ analizi ve tasarımı
 • Kurumsal Dayanıklılık
 • Kapasite Artırımı
 • Kurum Hedeflerine Göre İş Tanımları ve İş Planları
 • Yurt dışı Pazarlara Açılma Stratejileri ve Planı
 • Yurt içi Pazarlara Açılma Stratejileri ve Planı
 • Mevcut Müşterilerin ihtiyaçlarını tanımlayarak daha çok satmak ve müşteri memnuniyeti
 • Kısa ve uzun vadede karlılık
 • Kaynakları Verimli Kullanarak Özgün ve Çevik Olmak
 • Operasyonel Yetkinlik ve Verimlilik
 • Organizasyonel Yapılandırma, Görev ve Sorumlulukların Tanımlanması
 • Çatışma Çözümleri ve Güven Oluşturma
 • Ortaklar arası Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk
 • Kurumlar arası Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk
 • Kurum içi Çatışma Çözümleri ve Güven Oluşturma
 • Kişiler arası Çatışma Çözümleri
 • Kurum Kültürü ve Değerlerinin Keşfedilmesi ve Yaşatılması
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri
 • İş Analizleri
 • Süreç Analizleri
 • Uzman Üstü ve Kritik Görevler için İşe Alım
 • Yedekleme
 • Yetenek Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Geribildirimler
 • Kariyer Planlama
 • Eğitim ve Gelişim Çözümleri
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Planlama
 • İhtiyaca göre Eğitim Gelişim Programları Uygulama
 • Eğitim Gelişim Programları
 • Değişim ve Gelişim Yönetimi
 • Çatışma Çözümleme
 • Müzakere Becerileri
 • Özgün Liderlik
 • Kurum İçi Koçluk
 • İletişim Becerileri
 • Sunum Becerileri
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 • Proje Döngüsü
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Satış Becerileri / Yurtdışı
 • Satış Becerileri / Yurtiçi
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Ast-üst İlişkileri
 • Farklı İnsan Profilleri
 • Sosyal Davranış Kuralları
 • Kurum Kültürü
 • İçsel Motivasyon
 • Yöneticinin Yönetimi
 • İmaj ve İtibar Yönetimi
 • Beden Dili ve Özgüven

II
Aile Şirketlerine Yönelik Çözümler

Aile birliğinden güç alarak pazarlık gücünü artırmak, özgün ve çevik olmak isteyen aile şirketlerinin potansiyelini birlikte keşfedip, potansiyeli performansa, performansı karlılığa dönüştürüyoruz.

 • Yurt dışında yeni pazarlara girerek kısa vadede karlılığını güvence altına almayı,
 • Yurt içi ve yurt dışı müşteri portföyünü genişleterek kısa ve orta vadede istikrarlı büyümeyi,
 • Mevcut kaynaklarını verimli kullanarak karlılığını arttırmayı

Hedefleyen aile şirketlerini yapılandırıyoruz.

Büyüme Stratejileri ve Çözümleri

 • Çatışma Çözümleri, Aile Birliği ve Güveni Sağlama
 • Aile Birliği
 • Şirket için bölünmeleri önleme
 • Ortak Vizyon, Misyon, Hedefler ve Değerlerde Uzlaşma
 • Kurum Kültürü ve Değerlerinin Keşfedilmesi ve Yaşatılması
 • Kuşaklararası Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk
 • Kurumlararası Çatışma Çözümleri ve Arabuluculuk
 • Kurumiçi Çatışma Çözümleri ve Güven Oluşturma
 • Kişilerarası Çatışma Çözümleri
 • Büyüme Stratejileri ve Çözümleri
 • Yeni kuşakların iş devri için hazırlanması ve yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi
 • İşletme yetkilileri ve aile bireyleriyle birebir çalışma
 • Şirket analizi ve tasarımı
 • Kurumsal Dayanıklılık
 • Kapasite Artırımı
 • Kurum Hedeflerine Göre İş Tanımları ve İş Planları
 • Yurtdışı Pazarlara Açılma Stratejileri ve Planı
 • Yurtiçi Pazarlara Açılma Stratejileri ve Planı
 • Mevcut Müşterilerin ihtiyaçlarını tanımlayarak daha çok satmak ve müşteri memnuniyeti
 • Kısa ve uzun vadede karlılık
 • Kaynakları Verimli Kullanarak Özgün ve Çevik Olmak
 • Operasyonel Yetkinlik ve Verimlilik
 • Organizasyonel Yapılandırma, Görev ve Sorumlulukların Tanımlanması
 • Insan Kaynakları Yönetimi Çözümleri
 • İş Analizleri
 • Süreç Analizleri
 • Uzman Üstü ve Kritik Görevler için İşe Alım
 • Yedekleme
 • Yetenek Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Geri bildirimler
 • Kariyer Planlama
 • Eğitim ve Gelişim Çözümleri
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Planlama
 • İhtiyaca göre Eğitim Gelişim Programları Uygulama
 • Eğitim Gelişim Programları
 • Değişim ve Gelişim Yönetimi
 • Çatışma Çözümleme
 • Müzakere Becerileri
 • Özgün Liderlik
 • Kurum içi Koçluk
 • İletişim Becerileri
 • Sunum Becerileri
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 • Proje Döngüsü
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Satış Becerileri / Yurtdışı
 • Satış Becerileri / Yurtiçi
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Ast-üst İlişkileri
 • Farklı İnsan Profilleri
 • Sosyal Davranış Kuralları
 • Kurum Kültürü
 • İçsel Motivasyon
 • Yöneticinin Yönetimi
 • İmaj ve İtibar Yönetimi
 • Beden Dili ve Özgüven

III
Kalkınma Projeleri ve Derneklere Katkılar

Bakanlıkların, Belediyelerin, STKların, Araştırma Merkezlerinin, Derneklerin ve proje yüklenicilerinin yararlanabilecekleri uzmanlık alanlarımız;

 • Kapasite Artırımı
 • Kurumsal Yapılandırma ve Gelişim
 • KOBI Geliştirme
 • Stratejik Planlama
 • Eğitim Yönetimi
 • Kapasite Artırımı Programları Yönetimi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Yükü Analizi
 • Kilit Uzman ve kısa dönemli uzman seçme yerleştirme
 • Uzman Havuzlarını Oluşturma ve Geliştirme
 • VIP Koçluk
 • Proje Yönetimi
 • Sosyal İçerme- Kırılgan Gruplarla Çalışmalar
 • Göç
 • Cinsiyet Eşitliği
 • Moderatörlük
 • Kolaylaştırıcılık
 • Eğitmenlik
 • Sunuculuk
 • AB Proje Yüklenicilerini Temsil
 • Bürokratlar ve karar vericiler ile işbirliği toplantılarının yürütülmesi
 • Odak gruplarının fasilitasyon yöntemleriyle yönetilmesi
 • Stratejik toplantıların moderatörlüğü

IV
AB Projeleri ve Yüklenici Danışmanlık Firmalarına Katkılar

AB Projelerine ve Yüklenici Danışmanlık firmalarına sunabileceğiz katkılar;

 • Yüklenici Firmayı temsilen proje faydalanıcıları ve paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve yürütülmesi
 • Aylık ve komite toplantılarına katılım
 • Proje Uzmanların Koordinasyonu
 • Kilit Uzman ve kısa dönemli uzman seçme yerleştirme
 • Uzman Havuzlarını Oluşturma ve Geliştirme
 • Türkiye ve Balkanlarda Yürütülen Projelerde Kilit Uzmanlık
 • Şimdiye kadar üstlendiğimiz görevler
 • Kapasite Artırımı
 • Kurumsal Yapılandırma ve Gelişim
 • Sürdürebilirlik
 • KOBI Geliştirme
 • Stratejik Planlama
 • Eğitim Yönetimi
 • Kapasite Artırımı Programları Yönetimi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Yükü Analizi
 • VIP Koçluk
 • Proje Yönetimi
 • Sosyal İçerme- Dezavantajlı ve kırılgan gruplar
 • Göç
 • Cinsiyet Eşitliği
 • Moderatörlük
 • Kolaylaştırıcılık
 • Eğitmenlik
 • Sunuculuk

V
Bankalar İçin Performans Odaklı Çözümler

2009 yılından bu yana bankaların eğitim planlarında yer alan yetkinlik artırıcı eğitim programları ve VIP danışmanlık yönündeki ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Şimdiye kadar gerçekleşen eğitim gelişim programları:

 • Banko asistanlarına yönelik başarı, motivasyon, etkin iletişim, kurum kültürü, sosyal davranış,
 • Bireysel müşteri temsilcilere yönelik etkin iletişim ve zor müşterilerle başa çıkma
 • Kurumsal müşteri temsilcilerine yönelik iletişim ve müzakere becerileri
 • Şube Müdürlerine yönelik yöneticilik ve liderlik programları
 • Üst düzey yöneticilere yönelik VIP Danışmanlık hizmetleri
 • Müfettişlere yönelik protokol yönetimi
 • Müşteri Merkezli Hizmet
 • Satış Becerileri
 • Takım Çalışması
 • Çatışma Çözümleri
 • Sosyal Davranış Kuralları
 • Kurum Kültürü
 • İmaj Yönetimi
 • Etkin İletişim
 • Farklı İnsan Profilleri
 • Zor Müşterilerle Başa Çıkma
 • Duygusal Zeka ve Öfke Yönetimi
 • Ast-üst ilişkileri
 • Geribildirim Teknikleri

VI
Kamu Kurumlarına Yönelik Çözümler

Ataleti gerisinde bırakıp, verimliliği, gelişimi, üretkenliği, birliği ve liyakatı hedefleyen kamu kurumlarına yönelik sunduğumuz çözümler;

 • Stratejik Yönetim
 • Verimlilik ve Etkinlik Yönetimi
 • İçsel Motivasyon
 • Etkin İletişim
 • Özgün Liderlik Programları
 • Yetkinlik ve Beceri Geliştirme Programları
 • Değişim ve Gelişim Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Proje Fikri Geliştirme
 • Toplantı Yönetimi
 • VIP, Üst Düzey Yönetici Koçluğu
 • Daireler arası etkin iletişim
 • Daire içi takım çalışması
 • İş yükü analizi
 • Eğitim gelişim ihtiyaç analizi
 • Kapasite artırımı
 • Kurumiçi Koçluk ile nokta atışı yetkinlik artırma
 • Çatışma Çözümleri
 • Birlik ve Barış Ortamının Sağlanması
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Hitabet ve Etkin Sunum Becerileri
 • İtibar Yönetimi
 • Ast üst ilişkileri
 • Performans Yönetimi
 • Geribildirim Teknikleri

VII
Büyük Şirketlere Yönelik Çözümler

Ulusal ve uluslararası yaygın çok uluslu büyük şirketlere Ingilizce ve Türkçe eğitim ve gelişim programları, VIP Koçluk, Kurumiçi Koçluk ve Mentorluk hizmetleri sunuyoruz.

Şimdiye kadar hizmet verdiğimiz sektörler:

 • Petrol, Enerji, Gaz
 • Savunma
 • Perakende
 • Hizmet
 • Holding
 • Devlet ve Kamu Sektörü
 • Bankalar
 • İnşaat
 • Tüketici Ürünleri
 • Teknoloji
 • Dayanıklı Tüketim
 • Danışmanlık
 • Medya
 • Otomotiv
 • Sağlık ve Ilaç

Şimdiye kadar talep edilen programlar;

 • Virtual Liderlik/ Uzaktan Yönetim
 • Bölge Yönetimi ve Bölgede Satış Optimizasyonu
 • Bölge Yöneticileri Yetkinlik Artırıcı Gelişim Programı
 • Müzakere Becerileri
 • Satış Gücü Yönetimi
 • Müşteri Merkezli Hizmet
 • Saha Sorunları ve Çatışma Çözümleri
 • Birimlerarası Etkin İletişim
 • Otantik Liderlik
 • Güven Oluşturma
 • Sunum Atölyesi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Kurumsal Değerleri Yaşatma
 • Kültürlerarası İletişim
 • Profesyonel Koçluk
 • VIP Koçluk ve Mentorluk
 • Kurumiçi Mentorluk
 • Kolaylaştırıcılık Becerileri
 • Etkin Dinleme
 • Satış için Güçlü Sorular
 • Verimlilik ve Etkinlik
 • Performans Yönetimi
 • Mülakat Teknikleri
 • Geribildirim Teknikleri
 • Durumsal Liderlik
 • Önceliklendirme

Tüm çözümlerin kapsamı hakkında bilgi için için [email protected] ya da iletişim formu üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Çalışmalarımın kapsadığı anahtar kelimeleri buradan inceleyebilirsiniz.