Handan Öztürk

Handan Öztürk kimdir?

Handan Öztürk, kendini gerçekleştiren özgün bir lider olarak, evrensel düzeye taşıdığı profesyonel koçluk, mentorluk, eğitim, danışmanlık, terapi, motivasyonel konuşma yöntemleri, 21 yılı aşkın akredite evrensel deneyimi, yazılı/sözlü yayınları, barışcıl yaklaşımı ile dünya genelinde kurumlara ve bireylere nokta atışı dönüşüm ve güçlenme çözümleri sunmaktadır.

Ocak 2024 tarihine kadar, dünya genelinde 800 dünya lideri ile 7000 saati aşkın birebir çalışma yapmıştır. Dünya genelinde 350 kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitmen/motivasyonel konuşmacı olarak 210,000+ profesyonelin gelişim, dönüşüm ve güçlenmesine katkı sunmuştur. Accenture, Google, Bosch, BP, Chevron, Chanel, Dell, Deloitte, EU, Hilton, Unilever, Kraken, Mars, Philip Morris, HP, IBM, Visa, American Express, Bayer, Hilton, Roche, Pfizer, Cisco, Stanford University, Melbourne University, UN, Warner Bros Discovery, Ziraat Bankası işbirliği yaptığı kurumlar arasındadır. Tüm referanslar için tıklayınız.

Handan Öztürk’ün özgün liderlik, iletişim, çatışma dönüşüm, güçlendirme, strateji, kendini gerçekleştirme ve motivasyon temelli dünya genelinde sunduğu özgün çözümlerin kapsadığı anahtar kelimelerden birkaçı; Karlılık artırımı, yetkinlik artırımı, değişim yönetimi, optimum denge, özgürlük, cesaret, netlik, duygusal çeviklik, merak, çoşku, yaşama sevinci, özdeğer, özsaygı, özşefkat, özkabul, özgüven, görünürlük, odaklanma, dayanıklılık, çeviklik, etkinlik, sosyal içerme, kariyer planlama, geribildirim, yöneticinin yönetimi, protokol, sosyal davranış kuralları, imaj yönetimi, satış gücünü artırma, müşteri ilişkileri, beden dili, yargısız gözlem, özgün liderlik, gelecek planlama, kendini gerçekleştirme, çatışma dönüşümü, delegasyon, önceliklendirme, stress ve kaygı yönetimi, tükenme, barışcıl iletişim, stratejik düşünme, bütüncül düşünme, vizyonel liderlik, durumsal liderlik, barış, iç huzur, kurumsal güçlenme, iş geliştirme, kurumiçi aidiyet, içsel motivasyon,, motivasyon, kültürel değişim, inovasyon, yaratıcı düşünme, hitabet, kolaylaştırıcılık, yetenek yönetimi, performans yönetimi, başarı , ilişki geliştirme, kadın çalışmaları, zaman ve kaynak yönetimi, empati, empatik dinleme, takım yönetimi, zorlayıcı durumların yönetimi, mutluluk, takım yönetimi, koçluk, mentorluk, etkin sunum, hikaye anlatıcılığı,kolaylaştırıcılık...
H. Handan ÖZTÜRK, Kanada’da İşletme okuduktan sonra ABD’de Kişilerarası/Kurumsal İletişim eğitimi aldı. Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler/Barış ve Çatışma Çalışmaları Yüksek Lisans Programını şiddetsiz/şefkatli iletişim ve barışcıl çatışma dönüşümü üzerine yazdığı tez ile tamamladı.

İş hayatına Koç Holding Nakkaştepe’de Rahmi M. Koç’un Uluslararası Ticaret Odası Sekreteri olarak başladı. Ardından merkezi Dubai’de olan Rashideen Holding’de Dış İlişkiler Koordinatörü; BP Türkiye’ de Market Saha Koordinatörü, Kategori Müdürü; BP Amoco ABD’de NJ Eyaletinden Sorumlu Bölge Genel Müdürü görevlerini üstlendi. Biriktirdiği deneyimler ve akademik altyapı ile işletme sahipleri ve üst düzey karar vericilerin, tıkanma ve işletme körlüğü yaşadığı durumlarda ihtiyaç duyabileceği, kısa vadede mevcut kaynaklarını etkin kullanarak hemen uygulayabilecekleri sıra dışı stratejik nokta atışı çözümleriyle, mevcut potansiyeli ve yetkinlikleri keşfedip, satışın, verimin ve karlılığın artmasına katkıda bulundu. Uluslararası Ticaret Merkezi ve Birleşmiş Milletler tarafından kıdemli kurumsal güçlenme danışmanı ünvanını ve akreditasyonu almış 27 kurum ve işletmelerin kurumsal optimizasyon sürecinin yönetilmesinde mentorluk, koçluk ve danışmanlık yaklaşımları ile dönüşüm hizmetleri vermiştir. Bununla birlikte 16 Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projesinde kırılgan, dezavantajlı grupların sosyal içerme çalışmaları, eğitim, gelişim, dönüşüm, VIP danışmanlık, STKların Kapasite Artırımı, Kurumsal İyileşme, Stratejik Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları alanlarında kıdemli uzman olarak görev almıştır.

Öztürk’ün Sunum Atölyesi ve Günlerden Handan isimli yayınlanmış iki kitabı, Şiddetsiz İletişim/Şefkatli İletişimin Barış Eğitimine Katkısı üzerine yayınlanmış bir tezi bulunmaktadır.