KADIN YÖNETİCİLERLE YOL ARKADAŞLIĞI YAPAN BİR ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KOÇU: H. HANDAN ÖZTÜRK

Arzu edilen hedefe, performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ve yönetici arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kendi belirledikleri sonuçlara ulaştırmak için yetkinliklerini artıran, kendi yönetimlerinde geliştiren ve cesaretlendiren ortam ve koşulları yaratan bir eylemdir.


Yönetici Koçluğu Nedir?

Arzu edilen hedefe, performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ve  yönetici arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kendi belirledikleri sonuçlara ulaştırmak için yetkinliklerini artıran, kendi yönetimlerinde geliştiren ve cesaretlendiren ortam ve koşulları yaratan bir eylemdir.

Diğer yöntemlerden farkı nedir? 

Kişi geçmişi ile ilgili çözemediği problemler için psikoloğa, geleceği ile ilgili kendince engelleri varsa bu engeller aşmak için koça gelir. Danışmanlıkta olduğu gibi tavsiye veya önceden hazırlanmış hazır bilgi sunmaz. 

Koç cevaplara önceden sahip değildir ve size doğrudan hazır çözüm sunmaz. Koç çözümü kendi kendinize bulmanızı ve belli yöntemler kullanarak bu yaklaşımın sizde bir alışkanlık hale gelmesini sağlar. 

Yöneticiler  Neden  Koçluk Hizmeti Satın Alırlar?

 • Kendilerine ve değerlerine uygun olumlu iz bırakan imajlarını keşfetmek, kendilerine özgün iz bırakan liderlik tarzlarını keşfetme,   güven oluşturmak, özgüven artırmak, saygınlıklarını ve güvenilirliklerini artırmak/ korumak, itibarlarını yönetmek, verimli çalışmak, yetkinliklerini ve performanslarını arttırmak,yeteneklerini keşfetmek,  motivasyonlarını yükseltmek, karar vermek, iş ve özel hayatındaki dengeyi sağlamak, zamanlarını kaliteli işler için harcamak,  hayallerini erişebilir hedef haline getirmek ve bu hedefe erişimi kolaylaştırmak için profesyonel koçluk hizmetleri satın alırlar. 
 • Güven Ortamının Oluşması

MetrixGlobal LLC tarafından, Strateji ve Teknoloji Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Booz Allen Hamilton firmasında yapılan bir maliyet etkinlik analizinde koçluğuna yatırılan her 1 Amerikan Dolarının 7.90 Amerikan doları olarak geri döndüğü tespit edilmiştir. 

Yönetici Koçluğu Hizmetinden Yöneticinin Kazanımları: 

 • Şu anda değişen ve gelecekte değişecek olan dinamiklere hazır hale gelmesi
 • Rekabet ortamı içerisinde sürekli değişen şartlarda yolunu bulması
 • Hedeflerine kolayca ulaşması ve önlerine çıkan engelleri aşma yollarını keşfetmesi
 • Kendilerini ve başkalarını harekete geçiren stratejileri bulması
 • Sorumluluk alanında  kuvvetli ve gelişime açık olan yönlerini belirlemesi
 • Bulundukları pozisyonda daha başarılı olması, iş performansının artması
 • Kendi değerleri ve inançları ile uyumlu çalışma ortamı yaratarak, bu değerlere uygun eylem içinde olması sonucu motivasyonunun artırması
 • Gelecekte olmak istedikleri yere ve hedeflerine daha fazla odaklanabilmesi
 • Çalışanlarının performanslarını artırmak adına daha etkin liderlik yapabilmek için mevcut olan becerilerini geliştirmesi
 • İçsel motivasyondan yararlanarak daha verimli ve yaratıcı çalışmalarını açığa çıkarması
 • Kişisel farkındalıklarını artırması
 • Özgüven ve öz disiplin kazanması
 • Yönetim tarzlarını keşfetmesi ve iyileştirmesi
 • Daha iyi ve daha etkin kararlar alması ve uygulama yeteneklerini geliştirilmesi,
 • Alternatifler arası seçim yapabilmesi
 • Etkin karar alma, motivasyon, ekip yönetimi, liderlik, değişim yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, önceliklendirme vb yetkinlikleri esnetmesi
 • Farklı bakış açılarını keşfetmesi, farklı insan profilleri ile daha etkin biçimde çalışması
 • Güven oluşturma konusunda etkinliğini artırması
 • Başkalarının üzerindeki etkilerini anlaması ve bu etkileri yönetmesi
 • Değerli çalışanlarını bünye içinde tutması
 • İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlayarak, kaliteli ve dengeli yaşam sürmesi
 • İç engellerin neler olduğunu tanıması,  ve kaygılarının üstesinden gelmesi
 • Kendi yaşamlarını gözden geçirmesi ve ders çıkarması.

Koçluk sürecinde gizlilik esastır. Öncelikle gizlilik anlaşması yapılır. Tüm süreçte yönetim yöneticinin elindedir. Üst Düzey Yönetici Koçu olarak benim görevim  hedef odaklı yol arkadaşlığı yapmaktır.  Yöneticinin yapısına uygun teknik ve yöntemlerle yöneticiyi harekete geçirir, varolan ama farkında olunmayan potansiyeli keşfedip açığa çıkarmasını sağlar, sorumluluk almaya özendirir ve tüm süreçte gelişmeleri birlikte izler kendisine güvenmesini sağlarım. Değer ve inançlarıyla uyumlu, huzurlu bir yaşam sürmesine yardımcı olacak hedefler saptamasına ve bu hedeflere doğru yürüyecek yolu kurmasında kılavuzluk ederim. Genelde üst düzey yöneticiler  görevleri gereği yalnızlaştırılmıştır. Profesyonel bir üst düzey yönetici koçu olarak yöneticinin tüm süreç boyunca pek çok farklı konuyu gizlilik prensipleri dahilinde, EMCC ve ICF‘in Koçluk ve Mentorluk ile ilgili ortak uygulama  ve etik kurallarına uyarak paylaşabilecekleri,  güvenilir yol arkadaşı, destekçi ve ses yansıtıcısı olurum.  Yönetici  kendisi ile ilgili farkındalığı artırırken koçluk sürecinde farkında olmadan gelişir.

Süre yöneticinin beklentilerine isteklerine göre değişir. Ortalama 3 ay – 12 aydır. Koçluk çalışması başlamadan önce yönetici ile beklentiler netleştirilir.  Bulunulan yerden hedeflenen yere gelindiğinde süreç sona erer. Görüşmelerin içeriği tamamen yönetici ve koçu arasındadır. Yönetici ile koçu arasındaki görüşmeler kayda alınamaz ve paylaşılamaz. 

Yönetici Koçuyla çalışmaya başladıktan sonra neler değişir?

 • Kendinizle ilgili farkındalık yaratırsınız. 
 • Hedeflerinizi daha kolay, etkin bir şekilde belirler ve bu hedeflere ulaşmak için yol haritanızı çıkarırsınız. Sonunda da ulaşırsınız. 
 • Kaynaklarınızı daha etkin kullanmaya başlarsınız. 
 • Öz disiplin sağlarsınız. 
 • Önceliklerinizi belirlersiniz. 
 • Ertelemeyi bırakırsınız. 
 • Etkili adımları atmaya hemen başlarsınız. 
 • Hatalarınızdan ders çıkarır, sürekli öğrenerek performansını artırırsınız. 
 • İş ve özel yaşam dengenizi kurarsınız.
 • Yaşamınızın lideri olursunuz. 

Kadın yönetici koçluğu ile ilgili haber: https://slideplayer.biz.tr/slide/2595309/