Handan Öztürk

Handan Öztürk kimdir?

H. Handan ÖZTÜRK, Kanada’da İşletme okuduktan sonra ABD’de Kişilerarası/Kurumsal İletişim eğitimini tamamladı. Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler/Barış ve Çatışma Çalışmaları Yüksek Lisans Programını tamamlayarak tez sürecinde şiddetsiz/şefkatli iletişim ve barışcıl çatışma dönüşümü üzerine araştırmalar yaptı.

İş hayatına Koç Holding Nakkaştepe’de Rahmi M. Koç’un Uluslararası Ticaret Odası Sekreteri olarak başladı ve ardından merkezi Dubai’de olan Rashideen Holding’de Dış İlişkiler Koordinatörü; BP Türkiye’ de Market Saha Koordinatörü, Kategori Müdürü; BP Amoco ABD’de NJ Eyaletinden Sorumlu Bölge Genel Müdürü olarak görevlerde yöneticilik yaptı.

Biriktirdiği deneyimler ve akademik altyapı ile işletme sahipleri ve üst düzey karar vericilerin, tıkanma ve işletme körlüğü yaşadığı durumlarda ihtiyaç duyabileceği, kısa vadede mevcut kaynaklarını etkin kullanarak hemen uygulayabilecekleri sıra dışı stratejik nokta atışı çözümleriyle, mevcut potansiyeli ve yetkinlikleri keşfedip, satışın, verimin ve karlılığın artmasına katkıda bulundu. Uluslararası Ticaret Merkezi ve Birleşmiş Milletler tarafından kıdemli kurumsal iyileştirme danışmanı ünvanını ve akreditasyonu almış Türkiye genelinde 17 kurum ve işletmelerin kurumsal iyileştirme ve yapılanma sürecinin yönetilmesinde mentorluk, koçluk ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Bununla birlikte 15 Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projesinde kırılgan, dezavantajlı grupların sosyal içerme çalışmaları, eğitim, gelişim, dönüşüm, VIP danışmanlık, STKların Kapasite Artırımı, Kurumsal İyileşme, Stratejik Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları alanlarında kıdemli uzman olarak görev almıştır.
Öztürk, uluslararası kabul gören sınav ve mülakatlara katılarak vatanımızda gerçekleştirdiği koçluk, mentorluk, eğitmenlik ve danışmanlık hizmetlerini global düzeye taşımış, bilgiyi ihraç etmek ve vatanını gururla temsil etmek hedefini gerçekleştirmeye başlamıştır. Bununla birlikte, 100+ Uluslararası Koçun gelişimine katkıda bulunup, ICF ünvanlama ve bunun gibi uluslararası kabul gören sınav ve mülakatlara hazırlanan ICF ünvanlı koçlara mentorluk hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Siyaset Akademilerinde eğitmen/motivasyonel konuşmacı olarak görev alarak vatanımızın 55 cennet köşesinde içsel motivasyon, barışcıl iletişim, çatışma dönüşümü, sunum, hitabet, protokol, liderlik, değişim yönetimi, müşteri ilişkileri, beden dili vb kişisel gelişim seminerleri gerçekleştirmiştir. Türkiye, ABD ve Avrupa’ da 250 + kurumla iş birliği yaparak sürekli gelişim seminerleriyle 191,000 profesyonelin gelişimine katkıda bulunmuştur. Uluslararası İtibar Yönetimi Enstitüsü Genel Sekreterliğini Haziran 2013 yılına kadar yürütmüştür.

Öztürk’ün sunduğu hizmetlerinin, değerlerinin, kafayapısının ve amaçlarının simgesi haline gelmiş ‘Barış BİR İle’ isimli yazıp seslendirdiği şarkısı, Sunum Atölyesi ve Günlerden Handan isimli yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. Öztürk, handanozturkofficial youtube kanalında yer alan; Zor İnsanları Zor Durumları Dönüştüren Kırmızı Patenlerim, Quarantina Günler, Ezber Bozan Dönüşüm Araçları, Özgün Liderlik ve Dönüşüm Akademisi, Proje Yönetimi, İçsel Motivasyon, Profesyonel Koçluk vb İngilizce ve Türkçe online videolarıyla daha da geniş kitlelere erişmeyi amaçlamaktadır.

Online ve/veya yüzyüze tercih edilen eğitimleri arasında; Barışcıl İletişim, İlişki Geliştirme, İçsel Motivasyon, Diyalog ve Mülakat Becerileri, Profesyonel Koçluk ve Mentorluk, Takım Çalışması ve Yönetimi, Toplantı Yönetimi, Kalpten Kalbe Diyaloglar, Çatışma Önleme ve Dönüştürme Araçları, Arabuluculuk, Özgün Liderlik Yetkinlikleri, Stratejik Yönetimle Kurumsal Dönüşüm, Değişim Yönetimi, Dönüşüm Uzmanlığı, Fikir Üretme Yöntemleri, Kültürlerarası Çalışma, Müzakere, Farklı Kuşaklarla Uyum, İtibar Yönetimi, Sosyal Davranış, Protokol, Kurum Kültürü, Toplulukla İletişim, Eğiticinin Eğitimi, Sunum Becerileri, Satış, Müşteri İlişkileri , Uzaktan Yönetim ve Bölge Yönetimi yer almaktadır.