SİYASETÇİ KOÇLUĞU NEDİR?

Arzu edilen hedefe, performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ve siyasetçi/siyasetçi adayı arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kendi belirledikleri sonuçlara ulaştırmak için yetkinliklerini artıran, kendi yönetimlerinde geliştiren ve cesaretlendiren ortam ve koşulları yaratan bir eylemdir.


Diğer yöntemlerden farkı nedir? 

Kişi geçmişi ile ilgili çözemediği problemler için psikoloğa, geleceği ile ilgili kendince engelleri varsa bu engeller aşmak için koça gelir. Danışmanlıkta olduğu gibi tavsiye veya önceden hazırlanmış hazır bilgi sunmaz. 

Koç cevaplara önceden sahip değildir ve size doğrudan hazır çözüm sunmaz. Koç çözümü kendi kendinize bulmanızı ve belli yöntemler kullanarak bu yaklaşımın sizde bir alışkanlık hale gelmesini sağlar. 

Siyasetçiler Neden Siyasetçi Koçluğu Hizmeti Satın Alırlar?

 • Kendilerine ve değerlerine uygun olumlu iz bırakan imajlarını keşfetmek, kendilerine özgün iz bırakan liderlik tarzlarını keşfetme,   güven oluşturmak, özgüven artırmak, saygınlıklarını ve güvenilirliklerini artırmak/ korumak, itibarlarını yönetmek, verimli çalışmak, yetkinliklerini ve performanslarını arttırmak, yeteneklerini keşfetmek,  motivasyonlarını yükseltmek, karar vermek, iş ve özel hayatındaki dengeyi sağlamak, zamanlarını kaliteli işler için harcamak,  hayallerini erişebilir hedef haline getirmek ve bu hedefe erişimi kolaylaştırmak için profesyonel koçluk hizmetleri satın alırlar. 
 • Ataması yeni yapılmış veya yapılacak ve farklı bir kültür ve bölge içinde çalışmaya başlayan siyasetçinin koçluk almasıyla bölge ve kültürle hızlı bir şekilde uyum yakalamaları ve değer katmaları uyum ile ilgili olası risklerin minimize edilmesi

Ülkenin Kazanımları;

 • Özgüveni, motivasyonu ve morali daha yüksek, verimliliği sürekli artan, yaptığı işin bilincinde, güven oluşturmuş, üretkenliği artmış siyasetçiler
 • Yaratıcılığın ve özgünlüğün artması
 • Siyasetçiler arası iş birliğinin ve paylaşımın artması
 • Yapıcı geribildirimlerin artması
 • Olumluluk içeren haberlerin artması
 • Güven Ortamının Oluşması

MetrixGlobal LLC tarafından, Strateji ve Teknoloji Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Booz Allen Hamilton firmasında yapılan bir maliyet etkinlik analizinde koçluğuna yatırılan her 1 Amerikan dolarının 7.90 Amerikan doları olarak geri döndüğü tespit edilmiştir. 

Siyasetçi Koçluk Hizmetinden Siyasetçinin Kazanımları: 

 • Şu anda değişen ve gelecekte değişecek olan dinamiklere hazır hale gelmesi
 • Rekabet ortamı içerisinde sürekli değişen şartlarda yolunu bulması
 • Hedeflerine kolayca ulaşması ve önlerine çıkan engelleri aşma yollarını keşfetmesi
 • Kendilerini ve başkalarını harekete geçiren stratejileri bulması
 • Sorumluluk alanında kuvvetli ve gelişime açık olan yönlerini belirlemesi
 • Bulundukları pozisyonda daha başarılı olması, iş performansının artması
 • Kendi değerleri ve inançları ile uyumlu çalışma ortamı yaratarak, bu değerlere uygun eylem içinde olması sonucu motivasyonunun artırması
 • Gelecekte olmak istedikleri yere ve hedeflerine daha fazla odaklanabilmesi
 • Çalışanlarının performanslarını artırmak adına daha etkin liderlik yapabilmek için mevcut olan becerilerini geliştirmesi
 • İçsel motivasyondan yararlanarak daha verimli ve yaratıcı çalışmalarını açığa çıkarması
 • Kişisel farkındalıklarını artırması
 • Özgüven ve öz disiplin kazanması
 • Yönetim tarzlarını keşfetmesi ve iyileştirmesi
 • Daha iyi ve daha etkin kararlar alması ve uygulama yeteneklerini geliştirilmesi,
 • Alternatifler arası seçim yapabilmesi
 • Bireysel hedeflerinin ülkenin hedefleri ve stratejileriyle bütünleştirilmesi konusunda çözüm araması
 • Etkin karar alma, motivasyon, ekip yönetimi, liderlik, değişim yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, önceliklendirme vb. yetkinlikleri esnetmesi
 • Farklı bakış açılarını keşfetmesi, farklı insan profilleri ile daha etkin biçimde çalışması
 • Güven oluşturma konusunda etkinliğini artırması
 • Başkalarının üzerindeki etkilerini anlaması ve bu etkileri yönetmesi
 • Değerli çalışanlarını bünye içinde tutması
 • İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlayarak, kaliteli ve dengeli yaşam sürmesi
 • İç engellerin neler olduğunu tanıması ve kaygılarının üstesinden gelmesi
 • Kendi yaşamlarını gözden geçirmesi ve ders çıkarması. Koçluk sürecinde gizlilik esastır. Öncelikle gizlilik anlaşması yapılır. Tüm süreçte yönetim siyasetçinin elindedir.  Siyasetçi Koçu olarak benim görevim siyasetçiye hedef odaklı yol arkadaşlığı yapmaktır. Siyasetçinin yapısına uygun teknik ve yöntemlerle siyasetçiyi harekete geçirir, var olan ama farkında olunmayan potansiyeli keşfedip açığa çıkarmasını sağlar, sorumluluk almaya özendirir ve tüm süreçte gelişmeleri birlikte izler kendisine güvenmesini sağlarım. Değer ve inançlarıyla uyumlu, huzurlu bir yaşam sürmesine yardımcı olacak hedefler saptamasına ve bu hedeflere doğru yürüyecek yolu kurmasında kılavuzluk ederim. Genelde siyasetçiler görevleri gereği yalnızlaştırılmıştır. Profesyonel bir siyasetçi koçu olarak siyasetçinin tüm süreç boyunca pek çok farklı konuyu gizlilik prensipleri dahilinde, EMCC ve ICF‘in Koçluk ve Mentorluk ile ilgili ortak uygulama ve etik kurallarına uyarak paylaşabilecekleri, güvenilir yol arkadaşı, destekçi ve ses yansıtıcısı olurum.  Siyasetçi, kendisi ile ilgili farkındalığı artırırken koçluk sürecinde farkında olmadan gelişir.

Süre siyasetçinin beklentilerine isteklerine göre değişir. Ortalama 3 ay – 12 aydır.   Ancak yerel seçimler öncesi özellikle adaylıklarını koymak isteyenlerle seçime az bir süre kaldığından yoğun bir program hazırlıyorum.  Koçluk çalışması başlamadan önce siyasetçi ile beklentiler netleştirilir.  Bulunulan yerden hedeflenen yere gelindiğinde süreç sona erer. Görüşmelerin içeriği tamamen siyasetçi ve koçu arasındadır. Siyasetçi ile koçu arasındaki görüşmeler kayda alınamaz ve paylaşılamaz. Güvenin oluşması için ilk seans yüz yüze çalışmada fayda var. Türkiye’nin genelinde çalıştığım siyasetçiler var. Sık sık Ankara ya gelme imkânı olamayan siyasetçilerle bir iki seanstan sonra rahatlıkla internet ortamında süreci devam ettiriyoruz. 

Siyasetçi Koçuyla çalışmaya başladıktan sonra neler değişir?

 • Kendinizle ilgili farkındalık yaratırsınız.
 • Hedeflerinizi daha kolay, etkin bir şekilde belirler ve bu hedeflere ulaşmak için yol haritanızı çıkarırsınız. Sonunda da ulaşırsınız.
 • Kaynaklarınızı daha etkin kullanmaya başlarsınız.
 • Öz disiplin sağlarsınız.
 • Önceliklerinizi belirlersiniz.
 • Ertelemeyi bırakırsınız.
 • Etkili adımları atmaya hemen başlarsınız.
 • Hatalarınızdan ders çıkarır, sürekli öğrenerek performansını artırırsınız.
 • İş ve özel yaşam dengenizi kurarsınız
 • Yaşamınızın lideri olursunuz.      

Siyasetçilere ve siyasetçi adaylarına ne tavsiye edersiniz?

 • Ben birçok kitapta bulabilecekleri imaj, beden dili, temsil veya aday görüşmelerini nasıl yönetecekleri vb. konularda tavsiyede bulunmayacağım. Bu tavsiyeleri çok genel, sığ ve kişiye özgün bulmuyorum. Benim sadece bizi temsil eden veya edecek siyasetçilerimize değil, ülkemin gelişimine katkıda bulunan herkese birkaç tavsiyem var. Birçok ülkede yaşadım, okudum ve çalıştım. Ülkem üstüne ülke tanımam. Kendimi ülkemin sürekli gelişimine adadım. Eminim ki gelişmeye açık alanlarımız üzerinde çalışırsak bizi kimse tutamaz.
 • Bir Türk Dünyaya Bedel İki Türk birbirinizi mahveder. Sözünü ortadan kaldıralım. Bu da birbirimize güvenmekten, takım olmaktan ve dayanışmadan geçer. Birbirimizin açığını arayıp ortaya dökmek yerine dinimizin de bize emrettiği gibi ayıpları birbirimizden güç alarak ve bir olarak ortadan kaldırmaya uğraşalım ve bu süreçte dışarıya karşı örtelim.
 • Başka ülkelere özenmekten vazgeçip kendimizi sevip güvenip rol model bir ülke olmayı hedefleyelim. Gerçekten ülkem üstüne ülke görmedim.
 • İmalı, dolaylı ifadelerden vazgeçip net, açık, direkt iletişim kuralım. 
 • Egomuzu iyi yönetmeyi öğrenelim. Mevkiimize, unvanımıza sunulan saygı, sevgi gerçek değildir. Ne oldum delisi olmayalım.  Gerçek saygı ve sevgi her davranışının altında iyi niyet olan, iç sesiyle kararlı hareket eden, yüreğini her attığı adıma yansıtana sunulur ve bu kalıcı olandır.
 • Önümüze çıkacak çakıl taşlarına odaklanmak, kaygıyla hareket etmek, olmayana odaklanmak yerine hayatın akışına, yaradana, iletişim kurduğumuz insanlara ve kendimize güvenerek gözümüzü varmak istediğimiz hedefe yaslayarak olumluda kalarak hareket edelim.
 • Yıkıcı geribildirimlerden vazgeçerek, ötekinin yaptığını yermek yerine ülkemizin bütününü ve gelişimini temel alarak yapılanları daha öteye taşımak için birbirimize yapıcı geribildirimlerde bulunalım. 
 • Özür dilemeye başlayalım. Özür dileyebilen insan erdemlidir. Ne yazık ki bu sözü ben en az kendi ülkemde duyuyorum. Sanki özür dilemek gururundan onurundan ödün vermek anlamına geliyor. Sanki etinden et koparıyorlar. Bilakis özür dileyebilen insan her zaman ötekilerin gözünde yücelir.
 • Ülkemdeki iş adamlarına ve liderlerine baktığımda diğer ülke liderlerine kıyasla gelişime daha az bütçe ayırdıklarını görüyorum. Bir yabancı lideri işe aldığımda bana yöneltilen soru gelişimim için ne kadar bütçe ayrılıyor sorusu iken Türk liderler gelişime ve eğitime hevesle yaklaşmıyor. Hemen ben oldum diyorlar. Ben oldum dediğiniz noktada bitersiniz. Sürekli gelişimi bir değer kabul ederek profesyonel öğrenci zihniyetinde hareket etmeliyiz. Her eve, her kuruma, her insana bir kılavuz lazımdır. Gelişmek ayıp değil gelişmeyi reddetmek ayıptır.
 • Körü körüne taraf olmayalım. Taraf olmak âşık olmak gibidir. Âşık olduğunuz birinin gelişmeye açık taraflarını görebilir misiniz? Daha iyi olması için objektif olabilir misiniz? Hayır. Körü körüne savunursunuz. Yiğidin hakkını her zaman verelim ve cesaretle yaklaşıp daha iyi olması için yapıcı geribildirimlerde bulunalım.
 • Sonunu düşünen lider olamaz.

Siyasetçi koçluğu nedir ile ilgili basın haberi: 

http://www.businessankara.com/is-hayati-hakkinda/ozel-haber-siyaset-koclugu.html